[14] Veth Jan, De prenten in het Cruydt-boeck van Dodonaeus, soit Les impressions de l'herbier de Dodoens, 1935, http://books.google.be/books/about/De_prenten_in_het_Cruydt_boeck_van_Dodon.html?id=beC5GQAACAAJ&redir_esc=y